Аграрний тиждень. Україна
» » ЗЕЛЕНИЙ (СИРОВИННИЙ) КОНВЕЄР В ОРГАНІЧНОМУ КОРМОВИРОБНИЦТВІ НА БАЗІ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ І СУМІШЕЙ ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР
» » ЗЕЛЕНИЙ (СИРОВИННИЙ) КОНВЕЄР В ОРГАНІЧНОМУ КОРМОВИРОБНИЦТВІ НА БАЗІ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ І СУМІШЕЙ ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР

  ЗЕЛЕНИЙ (СИРОВИННИЙ) КОНВЕЄР В ОРГАНІЧНОМУ КОРМОВИРОБНИЦТВІ НА БАЗІ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ І СУМІШЕЙ ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР
  В умовах поглиблення у світовому масштабі екологічної кризи в контексті підвищення якості життя людей існує стійка тенденція збільшення потреби в екологічно безпечних продуктах  харчування тваринного походження (молока і м′яса), особливо для дієтичного та дитячого харчування, виробництво яких  забезпечує   органічне кормовиробництво, і яке є з’єднуючою нероздільною ланкою між рослинництвом і тваринництвом.  
  Провідну роль у кормовиробництві має вирощування багаторічних бобових трав та однорічних кормових культур і їх сумішей, а також оптимізація заходів з їх вирощування, поміж яких провідна роль належить заходам біологічного виробництва кормової сировини, застосування енергозберігаючих технологій виробництва, правильно розроблених технологічних карт і моделей зелених (сировинних) конвеєрів. 
  Основним завданням зелених та сировинних конвеєрів є безперервне забезпечення зелених кормів для годівлі худоби у весняно-літній та літньо-осінній періоди, а також сировиною для виготовлення сіна, сінажу, силосу чи штучно висушених кормів у зимовий період.
  При створенні зелених (сировинних) конвеєрів потрібно враховувати біологічні особливості та скоростиглість трав, екологічні умови, місце розташування, економічну ефективність їх вирощування та комплекс агротехнічних заходів (добір трав або сумішок, вибір земельних ділянок, удобрення та режим зволоження й використання), а також ряд організаційних заходів із створення, догляду та використання травостоїв. 
  Площу для створення зелених і сировинних конвеєрів підбирають таким чином, щоб вона була неподалік від місця зберігання кормів чи ферми зі створеними під’їзними дорогами. Крім того, при організації конвеєра враховують якість корму, строки надходження маси, урожайність, добову потребу тварин та інших чинників. 
  Основними критеріями зелених та сировинних конвеєрів є: відповідність зеленої маси вимогам стандартів по якості; подовження періоду безперервного надходження зеленої маси; висока продуктивність 1 га кормової площі; простота організації конвеєра. 
  За результатами отриманих даних, ми зупинилися на організації виробництва різних видів багаторічних трав та сумішей однорічних культур, з яких отримуємо високоякісні трав'яні корми (сіно, сінаж, силос та зелений корм) в системі зелених і сировинних конвеєрів на основі польового кормовиробництва, що є складовою кормової сівозміни. 
  Була розроблена модель зеленого та сировинного конвеєра на основі багаторічних бобових трав без внесення добрив та сумішей однорічних культур з внесенням органічного гранульованого добрива Гумігран з природним зволоженням  для годівлі 100 голів великої рогатої худоби. 
  Гумігран – продукт життєдіяльності червоних каліфорнійських черв′яків, що містить в собі гумінові речовини, природні амінокислоти, ферменти, вітаміни, легкодоступний фосфор  тощо.
  Такого типу модель дозволяє забезпечити безперервне надходження зеленої маси протягом 144 днів (рис. 3) за участі у даному конвеєрі таких видів трав як конюшина лучна сорту Полянка, лядвенець український сорту Аякс, люцерна посівна сорту Ольга, люцерна жовта сорту Наречена півночі, стоколос безостий сорту Арсен.  Підпис: На фото тут і далі - загальний вигляд одновидових посівів багаторічних бобових трав та стоколосу безостого (1-й укіс).
   Цей конвеєр є універсальним. Його можна використовувати для виробництва зелених кормів, сіна чи сінажу за участі багаторічних трав. Із сумішей однорічних культур для виробництва зелених кормів, сіна й силосу.  
  Тому виникає потреба у максимальному подовженні зеленого, чи сировинного конвеєра у ранньовесняний і пізньоосінній періоди, а також для закриття «вікон», які виникають при використанні різностиглих багаторічних трав. Цю роль у розробленому конвеєрі виконують травосуміші однорічних культур, які й перекривають вільні зони між укосами багаторічних бобових трав   Вирощували суміші однорічних культур за внесення гранульованого органічного добрива Гумігран для безпосереднього згодовування в стійловому утриманні 100 голів ВРХ. 
  В цьому конвеєрі залучені такі однорічні суміші в основному посіві, як овес (сорт Парламентський) з викою ярою (сорт Ярослава), тритикале яре (сорт Арсенал) з ріпаком озимим (сорт Сенатор Люкс) для раннього використання; кукурудза гібридна (сорт Хорол СВ) з люпином вузьколистим (сорт Глатко), сорго суданське (сорт Голубівський) з пелюшкою (сорт Фундатор), пайза (сорт Надія) з редькою олійною (сорт Либідь) для середнього використання; а також післяукісні посіви (після вико-вівсяної та тритикале-ріпакової сумішей в основних посівах) за участі пайзи з редькою олійною та сорго суданського з редькою олійною – для пізнього використання. На фото нижче - однорічні травосуміші за вирощування в основних посівах.

  Такий конвеєр може повноцінно забезпечувати 100 голів ВРХ зеленою масою, а надлишок її може бути використаний на заготівлю та виробництво сіна чи сінажу, і навіть силосу на зимовий період утримання. 
  Дефіцит, який виникає в зеленій масі, особливо в третьому укосі багаторічних трав, може бути покритий за рахунок посівів однорічних сумішей кормових культур, таких як вико-овес, горохо-овес, суданська трава з редькою олійною та інших. 
  Розроблена модель зеленого та сировинного конвеєра показала, що для повного забезпечення даного поголів′я в тваринницькому молочному комплексі за стійлового способу утримання потрібна земельна ділянка в розмірі 56 га. Підібрані види та сорти травостоїв дозволяють отримувати високоврожайну з хорошою якістю зелену масу з мінімальним залученням добрив, що повністю відповідає сучасним вимогам до органічного виробництва і дає змогу з мінімальними затратами отримувати достатню урожайність.
   
       Надлишок зеленої маси, за розрахунками, повністю забезпечує худобу сіном та силосом у зимовий період утримання. Потреба зеленої маси з урахуванням добової норми на одну голову складає 1008 т на 144 дні для годівлі 100 голів ВРХ. 
  За узагальненими даними приблизна добова норма в літній період (180 днів) становить 70 кг зеленої маси на одну голову ВРХ. А у зимовий період (180 днів) у раціон однієї голови худоби на добу входять: грубі корми (сіно) – 7 кг; соковиті (сінаж – 35 кг і силос – 15 кг) – 50 кг.
  Надлишок зеленої маси становить 2409,6 т, з якої можна отримати 294,4 т сіна або 390,3 т сінажу та 459 т силосу. Згідно добової потреби, сіна вистачить на 420 днів, сінажу – на 111 днів та силосу – на 306 днів, що в цілому дозволяє забезпечити кормовою сировиною весь рік.


  Крім зелених кормів, сіна чи сінажу або силосу в раціон тварин вводять і концкорми. Для спрощення закупівлі посівного матеріалу можна використати ті ж самі культури, які залучені у конвеєрі, такі як овес, тритикале, кукурудза, вика яра, люпин вузьколистий (краще горох) в чистих посівах на окремих земельних ділянках.  Зерно цих культур  перемелюється на дерть і методом змішування виготовляють концентрований корм в оптимальних пропорціях для годівлі ВРХ. Норму висіву цих культур, для отримання зерна, встановлюють згідно морфологічних особливостей рослин та технологічних умов вирощування. За даними багатьох вчених в раціоні однієї голови ВРХ на добу повинно бути 2,5–3 кг концентрованих кормів. Зернові злакові (кукурудза, ячмінь, овес) при 12 % вологи містять 9–13 % протеїну, 1,5–2 % жиру, 2–3 % клітковини, зернові бобові мають 23–33 % протеїну, 4,5–7 % клітковини. 

  Розглядаючи календарні дати проведення укосів та початок відростання отави багаторічних трав видно, що запропоноване різноманіття видів можна класифікувати як ранньостиглі, середньо ранньостиглі, середньостиглі з періодами між укосами 42–46, 45–50 днів. Відростання отави починається вже на 3–4, 5–6 день та не пізніше 10 дня в залежності від погодних умов в цей період, що дає змогу повноцінно висушити зелену масу і отримане сіно зібрати з подальшим його перевезенням в сіносховища. 

  Для спрощення рекомендацій виробникам ми представили строки посівів та норми висіву насіння на 1 га, а також загальну потребу в насіннєвому матеріалі. Отже оптимальними строками посівів багаторічних трав в умовах Лісостепу є рання весна, тільки це дозволяють погодні умови з обов'язковим покривом якоюсь із однорічних кормових культур, наприклад овес, ячмінь. Норма висіву багаторічних трав 16–20 кг/га, але норму покривної культури зменшують на 20 %, що дозволяє в перший же рік сформувати повноцінний травостій. Якщо площа посіву люцерни посівної та жовтої і конюшини лучної становить по 6 га кожної при нормі висіву 20 кг/га то загальна потреба в насіннєвому матеріалі становить 120 кг кожного із виду. Лядвенцю українського потрібно 80 кг при нормі висіву 16 кг/га та загальній площі 5 га. Потреба стоколосу безостого становить 100 кг при нормі 20 кг/га та площі 5 га.  Ранні посіви однорічних сумішей культур висівають, за результатами наших досліджень, з 20 по 30 березня по досягненню оптимальних погодних умов. До складу яких входять суміш вівса з викою ярою при нормі висіву 100 та 80 кг/га відповідно, а також суміш тритикале з ріпаком озимим (100 та 10 кг/га відповідно). Загальна потреба в насінні вівса складає 500 кг з розрахунку на 5 га посівної площі, вики ярої – 400 кг. Потреба в насінні тритикале складає 500 кг, ріпаку 50 кг на площу 5 га.
  Пізні посіви однорічних сумішей висівають з 25 по 30 квітня, до яких входять кукурудза з люпином вузьколистим при нормі висіву 70 кг/га та 120 кг/га відповідно, сорго суданське (25 кг/га) з пелюшкою (120 кг/га) та пайза (8 кг/га) з редькою олійною (12 кг/га). Післяукісні посіви висівають після збирання врожаю ранніх посівів на їх же місце з 20 по 30 червня попередньо підготувавши ґрунт до посіву. До їх складу входять пайза з редькою олійною та сорго суданське з редькою олійною з такими ж нормами висіву, які були згадані вище, тому кількість насіннєвого матеріалу ми розраховували разом по кожній культурі з урахуванням пізніх та післяукісних посівів. Отже потреба в насінні кукурудзи становить 420 кг на 6 га, люпину вузьколистого – 720 кг на 6 га, сорго суданського – 275 кг на 11 га, пелюшки – 720 кг на 6 га, пайзи – 88 кг/11 га та редьки олійної – 192 кг/16 га.

  Для повноти розуміння цього матеріалу нами була розроблена та представлена схема моделі зеленого та сировинного конвеєра по декадам місяців за участі тих же травостоїв, норм їх висіву, площ та кількості поголів'я (рис. 3). На рисунку 3 показано забезпеченість зеленою масою, згідно потреби 100 голів великої рогатої худоби, яка закриває весь період вегетації травостоїв з другої декади травня по першу декаду жовтня включно. За рахунок високої продуктивності та правильному підбору багаторічних трав та сумішей однорічних культур, а також посівних площ отримуємо в достатній кількості надлишок зеленої маси, який переводим в корми на зиму, тобто отримуємо сіно або сінаж та силос із повним його забезпеченням і навіть дещо із запасом, на випадок коли можливий певний відсоток зіпсованості. 
  Заготівлю сіна та силосу проводять в два етапи, що дає змогу правильно розприділити масу в невеликі копиці сіна або сіносховища та силосні ями, або так звані силосні «рукава», тим самим значно зменшується відсоток зіпсованості при розкриванні силосних ям або копиць із сіном. 

  Даний конвеєр повністю забезпечує худобу весь рік кормовою сировиною, тобто в літку – зеленою масою, взимку – сіном та силосом. З надлишку зеленої маси отримуємо силос, яким забезпечуємо поголів′я протягом 306 днів. Соковитих кормів для годівлі худоби вистачить на 450 днів, що свідчить про безперервне надходження маси цих кормів круглий рік, і навіть дещо з надлишком. 
  Грубі корми (сіно), тварини повинні отримувати круглий рік для нормального функціонування органів травлення, тим самим і самопочуття та стан здоров'я худоби, що напряму впливає і на їх продуктивність. Згідно наших досліджень та розрахунків з надлишку зеленої маси отримуємо, крім силосу, ще й високоякісне сіно, яким забезпечуємо ВРХ протягом 420 днів.

  Висновок.
  Розроблена модель зеленого та сировинного конвеєра на основі поєднання багаторічних бобових трав без внесення добрив та сумішей однорічних культур з внесенням Гуміграну на площі 56 га для годівлі 100 голів великої рогатої худоби стійлового способу утримання забезпечує безперервне надходження зеленої маси протягом 144 днів. Потреба зеленої маси з урахуванням добової норми на одну голову складає 1008 т. Надлишок зеленої маси становить 2410 т, з якої можна отримати 294 т сіна або 390 т сінажу та 459 т силосу. Запланований конвеєр дозволяє забезпечити дане поголів′я додатково сіном на 100 %, силосом на 84 %. Отримана кормова сировина повністю відповідає всім зоотехнічним нормам годівлі ВРХ. Тим самим виробники мають змогу отримувати високоякісну тваринницьку продукцію.

  Я. С. Цимбал, кандидат с.-г. наук; М. А. Кущук, науковий співробітник 
  Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

  Схожі новини
 • На півдні України сіють овочі
 • В Україні на 36% зросло виробництво дитячого харчування
 • Бобові трави у кормовиробництві та землеробстві
 • На Прикарпатті перші 4 агроформування отримали статус спецзони
 • Хід посівної кампанії

 • Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

ЗЕЛЕНИЙ (СИРОВИННИЙ) КОНВЕЄР В ОРГАНІЧНОМУ КОРМОВИРОБНИЦТВІ НА БАЗІ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ І СУМІШЕЙ ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР
В умовах поглиблення у світовому масштабі екологічної кризи в контексті підвищення якості життя людей існує стійка тенденція збільшення потреби в екологічно безпечних продуктах  харчування тваринного походження (молока і м′яса), особливо для дієтичного та дитячого харчування, виробництво яких  забезпечує   органічне кормовиробництво, і яке є з’єднуючою нероздільною ланкою між рослинництвом і тваринництвом.  
Провідну роль у кормовиробництві має вирощування багаторічних бобових трав та однорічних кормових культур і їх сумішей, а також оптимізація заходів з їх вирощування, поміж яких провідна роль належить заходам біологічного виробництва кормової сировини, застосування енергозберігаючих технологій виробництва, правильно розроблених технологічних карт і моделей зелених (сировинних) конвеєрів. 
Основним завданням зелених та сировинних конвеєрів є безперервне забезпечення зелених кормів для годівлі худоби у весняно-літній та літньо-осінній періоди, а також сировиною для виготовлення сіна, сінажу, силосу чи штучно висушених кормів у зимовий період.
При створенні зелених (сировинних) конвеєрів потрібно враховувати біологічні особливості та скоростиглість трав, екологічні умови, місце розташування, економічну ефективність їх вирощування та комплекс агротехнічних заходів (добір трав або сумішок, вибір земельних ділянок, удобрення та режим зволоження й використання), а також ряд організаційних заходів із створення, догляду та використання травостоїв. 
Площу для створення зелених і сировинних конвеєрів підбирають таким чином, щоб вона була неподалік від місця зберігання кормів чи ферми зі створеними під’їзними дорогами. Крім того, при організації конвеєра враховують якість корму, строки надходження маси, урожайність, добову потребу тварин та інших чинників. 
Основними критеріями зелених та сировинних конвеєрів є: відповідність зеленої маси вимогам стандартів по якості; подовження періоду безперервного надходження зеленої маси; висока продуктивність 1 га кормової площі; простота організації конвеєра. 
За результатами отриманих даних, ми зупинилися на організації виробництва різних видів багаторічних трав та сумішей однорічних культур, з яких отримуємо високоякісні трав'яні корми (сіно, сінаж, силос та зелений корм) в системі зелених і сировинних конвеєрів на основі польового кормовиробництва, що є складовою кормової сівозміни. 
Була розроблена модель зеленого та сировинного конвеєра на основі багаторічних бобових трав без внесення добрив та сумішей однорічних культур з внесенням органічного гранульованого добрива Гумігран з природним зволоженням  для годівлі 100 голів великої рогатої худоби. 
Гумігран – продукт життєдіяльності червоних каліфорнійських черв′яків, що містить в собі гумінові речовини, природні амінокислоти, ферменти, вітаміни, легкодоступний фосфор  тощо.
Такого типу модель дозволяє забезпечити безперервне надходження зеленої маси протягом 144 днів (рис. 3) за участі у даному конвеєрі таких видів трав як конюшина лучна сорту Полянка, лядвенець український сорту Аякс, люцерна посівна сорту Ольга, люцерна жовта сорту Наречена півночі, стоколос безостий сорту Арсен.Підпис: На фото тут і далі - загальний вигляд одновидових посівів багаторічних бобових трав та стоколосу безостого (1-й укіс).
 Цей конвеєр є універсальним. Його можна використовувати для виробництва зелених кормів, сіна чи сінажу за участі багаторічних трав. Із сумішей однорічних культур для виробництва зелених кормів, сіна й силосу.  
Тому виникає потреба у максимальному подовженні зеленого, чи сировинного конвеєра у ранньовесняний і пізньоосінній періоди, а також для закриття «вікон», які виникають при використанні різностиглих багаторічних трав. Цю роль у розробленому конвеєрі виконують травосуміші однорічних культур, які й перекривають вільні зони між укосами багаторічних бобових трав Вирощували суміші однорічних культур за внесення гранульованого органічного добрива Гумігран для безпосереднього згодовування в стійловому утриманні 100 голів ВРХ. 
В цьому конвеєрі залучені такі однорічні суміші в основному посіві, як овес (сорт Парламентський) з викою ярою (сорт Ярослава), тритикале яре (сорт Арсенал) з ріпаком озимим (сорт Сенатор Люкс) для раннього використання; кукурудза гібридна (сорт Хорол СВ) з люпином вузьколистим (сорт Глатко), сорго суданське (сорт Голубівський) з пелюшкою (сорт Фундатор), пайза (сорт Надія) з редькою олійною (сорт Либідь) для середнього використання; а також післяукісні посіви (після вико-вівсяної та тритикале-ріпакової сумішей в основних посівах) за участі пайзи з редькою олійною та сорго суданського з редькою олійною – для пізнього використання. На фото нижче - однорічні травосуміші за вирощування в основних посівах.

Такий конвеєр може повноцінно забезпечувати 100 голів ВРХ зеленою масою, а надлишок її може бути використаний на заготівлю та виробництво сіна чи сінажу, і навіть силосу на зимовий період утримання. 
Дефіцит, який виникає в зеленій масі, особливо в третьому укосі багаторічних трав, може бути покритий за рахунок посівів однорічних сумішей кормових культур, таких як вико-овес, горохо-овес, суданська трава з редькою олійною та інших. 
Розроблена модель зеленого та сировинного конвеєра показала, що для повного забезпечення даного поголів′я в тваринницькому молочному комплексі за стійлового способу утримання потрібна земельна ділянка в розмірі 56 га. Підібрані види та сорти травостоїв дозволяють отримувати високоврожайну з хорошою якістю зелену масу з мінімальним залученням добрив, що повністю відповідає сучасним вимогам до органічного виробництва і дає змогу з мінімальними затратами отримувати достатню урожайність.
 
     Надлишок зеленої маси, за розрахунками, повністю забезпечує худобу сіном та силосом у зимовий період утримання. Потреба зеленої маси з урахуванням добової норми на одну голову складає 1008 т на 144 дні для годівлі 100 голів ВРХ. 
За узагальненими даними приблизна добова норма в літній період (180 днів) становить 70 кг зеленої маси на одну голову ВРХ. А у зимовий період (180 днів) у раціон однієї голови худоби на добу входять: грубі корми (сіно) – 7 кг; соковиті (сінаж – 35 кг і силос – 15 кг) – 50 кг.
Надлишок зеленої маси становить 2409,6 т, з якої можна отримати 294,4 т сіна або 390,3 т сінажу та 459 т силосу. Згідно добової потреби, сіна вистачить на 420 днів, сінажу – на 111 днів та силосу – на 306 днів, що в цілому дозволяє забезпечити кормовою сировиною весь рік.


Крім зелених кормів, сіна чи сінажу або силосу в раціон тварин вводять і концкорми. Для спрощення закупівлі посівного матеріалу можна використати ті ж самі культури, які залучені у конвеєрі, такі як овес, тритикале, кукурудза, вика яра, люпин вузьколистий (краще горох) в чистих посівах на окремих земельних ділянках.  Зерно цих культур  перемелюється на дерть і методом змішування виготовляють концентрований корм в оптимальних пропорціях для годівлі ВРХ. Норму висіву цих культур, для отримання зерна, встановлюють згідно морфологічних особливостей рослин та технологічних умов вирощування. За даними багатьох вчених в раціоні однієї голови ВРХ на добу повинно бути 2,5–3 кг концентрованих кормів. Зернові злакові (кукурудза, ячмінь, овес) при 12 % вологи містять 9–13 % протеїну, 1,5–2 % жиру, 2–3 % клітковини, зернові бобові мають 23–33 % протеїну, 4,5–7 % клітковини. 

Розглядаючи календарні дати проведення укосів та початок відростання отави багаторічних трав видно, що запропоноване різноманіття видів можна класифікувати як ранньостиглі, середньо ранньостиглі, середньостиглі з періодами між укосами 42–46, 45–50 днів. Відростання отави починається вже на 3–4, 5–6 день та не пізніше 10 дня в залежності від погодних умов в цей період, що дає змогу повноцінно висушити зелену масу і отримане сіно зібрати з подальшим його перевезенням в сіносховища. 

Для спрощення рекомендацій виробникам ми представили строки посівів та норми висіву насіння на 1 га, а також загальну потребу в насіннєвому матеріалі. Отже оптимальними строками посівів багаторічних трав в умовах Лісостепу є рання весна, тільки це дозволяють погодні умови з обов'язковим покривом якоюсь із однорічних кормових культур, наприклад овес, ячмінь. Норма висіву багаторічних трав 16–20 кг/га, але норму покривної культури зменшують на 20 %, що дозволяє в перший же рік сформувати повноцінний травостій. Якщо площа посіву люцерни посівної та жовтої і конюшини лучної становить по 6 га кожної при нормі висіву 20 кг/га то загальна потреба в насіннєвому матеріалі становить 120 кг кожного із виду. Лядвенцю українського потрібно 80 кг при нормі висіву 16 кг/га та загальній площі 5 га. Потреба стоколосу безостого становить 100 кг при нормі 20 кг/га та площі 5 га.Ранні посіви однорічних сумішей культур висівають, за результатами наших досліджень, з 20 по 30 березня по досягненню оптимальних погодних умов. До складу яких входять суміш вівса з викою ярою при нормі висіву 100 та 80 кг/га відповідно, а також суміш тритикале з ріпаком озимим (100 та 10 кг/га відповідно). Загальна потреба в насінні вівса складає 500 кг з розрахунку на 5 га посівної площі, вики ярої – 400 кг. Потреба в насінні тритикале складає 500 кг, ріпаку 50 кг на площу 5 га.
Пізні посіви однорічних сумішей висівають з 25 по 30 квітня, до яких входять кукурудза з люпином вузьколистим при нормі висіву 70 кг/га та 120 кг/га відповідно, сорго суданське (25 кг/га) з пелюшкою (120 кг/га) та пайза (8 кг/га) з редькою олійною (12 кг/га). Післяукісні посіви висівають після збирання врожаю ранніх посівів на їх же місце з 20 по 30 червня попередньо підготувавши ґрунт до посіву. До їх складу входять пайза з редькою олійною та сорго суданське з редькою олійною з такими ж нормами висіву, які були згадані вище, тому кількість насіннєвого матеріалу ми розраховували разом по кожній культурі з урахуванням пізніх та післяукісних посівів. Отже потреба в насінні кукурудзи становить 420 кг на 6 га, люпину вузьколистого – 720 кг на 6 га, сорго суданського – 275 кг на 11 га, пелюшки – 720 кг на 6 га, пайзи – 88 кг/11 га та редьки олійної – 192 кг/16 га.

Для повноти розуміння цього матеріалу нами була розроблена та представлена схема моделі зеленого та сировинного конвеєра по декадам місяців за участі тих же травостоїв, норм їх висіву, площ та кількості поголів'я (рис. 3). На рисунку 3 показано забезпеченість зеленою масою, згідно потреби 100 голів великої рогатої худоби, яка закриває весь період вегетації травостоїв з другої декади травня по першу декаду жовтня включно. За рахунок високої продуктивності та правильному підбору багаторічних трав та сумішей однорічних культур, а також посівних площ отримуємо в достатній кількості надлишок зеленої маси, який переводим в корми на зиму, тобто отримуємо сіно або сінаж та силос із повним його забезпеченням і навіть дещо із запасом, на випадок коли можливий певний відсоток зіпсованості. 
Заготівлю сіна та силосу проводять в два етапи, що дає змогу правильно розприділити масу в невеликі копиці сіна або сіносховища та силосні ями, або так звані силосні «рукава», тим самим значно зменшується відсоток зіпсованості при розкриванні силосних ям або копиць із сіном. 

Даний конвеєр повністю забезпечує худобу весь рік кормовою сировиною, тобто в літку – зеленою масою, взимку – сіном та силосом. З надлишку зеленої маси отримуємо силос, яким забезпечуємо поголів′я протягом 306 днів. Соковитих кормів для годівлі худоби вистачить на 450 днів, що свідчить про безперервне надходження маси цих кормів круглий рік, і навіть дещо з надлишком. 
Грубі корми (сіно), тварини повинні отримувати круглий рік для нормального функціонування органів травлення, тим самим і самопочуття та стан здоров'я худоби, що напряму впливає і на їх продуктивність. Згідно наших досліджень та розрахунків з надлишку зеленої маси отримуємо, крім силосу, ще й високоякісне сіно, яким забезпечуємо ВРХ протягом 420 днів.

Висновок.
Розроблена модель зеленого та сировинного конвеєра на основі поєднання багаторічних бобових трав без внесення добрив та сумішей однорічних культур з внесенням Гуміграну на площі 56 га для годівлі 100 голів великої рогатої худоби стійлового способу утримання забезпечує безперервне надходження зеленої маси протягом 144 днів. Потреба зеленої маси з урахуванням добової норми на одну голову складає 1008 т. Надлишок зеленої маси становить 2410 т, з якої можна отримати 294 т сіна або 390 т сінажу та 459 т силосу. Запланований конвеєр дозволяє забезпечити дане поголів′я додатково сіном на 100 %, силосом на 84 %. Отримана кормова сировина повністю відповідає всім зоотехнічним нормам годівлі ВРХ. Тим самим виробники мають змогу отримувати високоякісну тваринницьку продукцію.

Я. С. Цимбал, кандидат с.-г. наук; М. А. Кущук, науковий співробітник 
Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

Схожі новини
 • На півдні України сіють овочі
 • В Україні на 36% зросло виробництво дитячого харчування
 • Бобові трави у кормовиробництві та землеробстві
 • На Прикарпатті перші 4 агроформування отримали статус спецзони
 • Хід посівної кампанії

 • Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.